YA ULAŞAMASALARDI?

Günden güne geriye düşen haklar kadın+’lara hayatı zehir ederken, daha fazla suçun da özneliğine itiyor, öte yandan da yasaların yanlı işleyişi, bütün hepimizi iyice yalnızlaştırıyor…

Heryıl ortalama 350-400 kadar kadını, erkek şiddetine kurban veriyoruz… Bazılarının da adlarını unutalı çok oldu… Şiddete uğrayan kadınların kimisinin adı kayıtlara geçmiyor bile; kolluğundan tutun da araya giren eş, dost, aile büyükleri aracılığı ile davaya dönüşmeden, “barıştırma” adı ile üstleri örtülmekte…

Kadın, ailenin şerefi/kutsallığı adına; kez be kez yeniden öldürülürken, erkeğini yanına yaptığı kâr kalıyor, bir dahaki şiddetine veya da öldürene kadar… Kadın cinayetlerinin çoğu bu tarz barıştırmalar ve yeterince tedbir alınmamasının örnekleri de…

Cinsiyet eşitliği ilkesini işletmedeki gönülsüzlük, yasaların/yasa yapıcıların “kutsal aile” ve “erkek” önceleyiciliği;” kadınlar da insan mı” noktasına indirgemekte…

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı

15 Ekim 2007 yılından beri faaliyette olan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF), Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, ağustos ayı içinde 496 çağrı almış. Aynı zamanda bu anlamda ilk ve tek olma özelliğini de taşımakta, çağrı hattı.

Çağrıların 263’ü şiddet, 107’si ev içi şiddet sebebiyle yapılmış. 117 kadına hukuki bilgilendirme yapılırken, şiddet gördüğünü söyleyen 76 kadın da karakollara yönlendirilmiş.

TKDF’nin yönettiği, 0212 656 96 96 ve 0546 656 96 96 (Aile İçi Şiddet Acil Hattı) numaralara gelen çağrılardan, 171 vaka dosyasına dönüşmüş. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çağrıların, TKDF’nin paylaştığı verilere göre; 26 arama sığınma talebi nedeni ile, 6 tanesi acil müdahale gerektiren şiddet vakaları, 3 arama ise komşularından şiddete uğradığını söyleyenler tarafında yapılmış.

İlk açıldığı günden, 1 Eylül 2021 tarihine kadar; 80 153 aranma yapılmış hatta. Ağustos ayı içinde, en çok çağrı yapılan il, 68 kişi ile İstanbul olurken;16’sı İzmir, 12’si Ankara gibi büyük şehir başı çekmekte… Aydın’dan 10, Antalya’dan 8 ihbar, kalanları ise 32 farklı ilden yapılmış.

MAĞDURLARIN ÇOĞUNLUĞU KADIN

Yine verilerin gösterdiğine göre; ağustos ayında ev içi şiddet mağdurlarının %94,3’nü kadınlar oluştururken, ikinci sırada da çocuklar gelmekte… %0,7 oranında da erkek, ev içi şiddet mağduru olduğu gerekçesi ile hattı aramış.

Şiddet türlerinde, fiziksel şiddetin oranı %40,45, psikolojik şiddet görüyorum diyenler %34,88, sosyal şiddet gördüğünü beyan edenler %12,36, cinsel şiddet kurbanları %6,74 ve %5,62’si ise ekonomik şiddet yaşadığını beyan etmiş. Ayrıca TKDF, çoğu vakada birçok şiddet türünün de birlikte yer aldığı görüşünde…

Eşler, en çok şiddet uygulayanlar da ilk sırada. Sonrasında da diğer aile üyeleri (baba, ağabey, anne ve erkek çocuklar), sonlanmış evlilik, ilişki, nişanlı türü partnerler de şiddet uygulayanlar sıralamasında, büyük orana sahipler. Şiddet hattını arayanların bir kısmında da akrabalar veya komşuların şiddet uygulayacısı olduğu görülmekte…

Her zaman dile getirdiğimiz gibi; biz kadın+’ların failleri, en yakınlarımız… En yakınlarımızdan da koruyacak yasa, sistem veya arzu da ne yazıktır ki yok…

Çoğu vakada, “kurda kuzu teslim eder gibi”, şiddet sarmalının içine geri yollanmaktayız… Cellatlarımızın, şiddet uygulayanların eline; “iyi niyet”, “ıslah oldu”, “dersini almıştır”,” aile içinde olur”, “karı koca arasına girilmez” gibi; tarafgirlikten kaçar tutumla teslim ediliyor ya da barışmaya itiliyoruz… Sonrasının ise, ne olduğuna zati aşinayız

Çoğunluğu kadın, 496 kişinin ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı aradığı ağustos ayında; 36 kadın, erkekler tarafından öldürüldü…

Kaçı yardım istedi, yardım isteme şansı buldu mu yahut böyle bir hattan haberdarlar mıydı? Acaba kaç tanesi, yasa koyucu veya uygulayıcılar tarafından, baştan da savıldı?

Peki, kadınların çoğu bu hatta ulaşıp, destek alamasalardı n’olurdu? Kimlerin adları, düzenli artan kadın cinayetlerinde birer isim olarak, kayıtlara geçerdi? Akla gelen, getirmek istemediğimiz ne çok sorulara da gebe, kadın+’ların gerçekliği…

Acaba ’sız günlerin dileği ve özlemi ile…

Bir Cevap Yazın