HAYAT

Kimimize göre çok sıradan, tekdüze, rutin alışkanlıklar çerçevesinde geçip giden günler dizisidir hayat. Özellikle gençlik yıllarında yaşanan hiçbir gün pek kayda değer değilmiş gibi gelir insana. Oysa ki yıllar eskiyip bizler yaş almaya başlayınca sanki bir şeyler tamamlanamayacak, eksik, yarım kalacak düşüncesiyle çocukluk, gençlik, orta yaş günleri taranmaya başlar bellekte.

Read more