BAŞA SARMAK

Bir kara delik var; siz ne yaparsanız yapın, merkezinden ne derece uzaklaşsanız da yoğun bir güç tarafından içine olmasa bile merkeze doğru çeken, yutamasa bile bireyi “hiçleştirmeye”, kuşatıp aynı zamanda yok etme hedefi güden…

Read more

TEMEL HAKLAR: HETEROSEKSİZMLE EŞİTLENMEK

İnsan, temel haklarıyla doğar! Yaşam, sağlık, eğitim, barınma, devlet/ler/in her vatandaşına karşı, yerine getirmesi gerekli yükümlülüklerinden de “eşit” ölçüde yararlanma… Haklar din, dil, ırk, ten rengi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliğine göre değişmez.

Read more