FAİLLİK İLİNTİSİ

Bâzen farkında olmadığımız, suçla/ortaklıkla ilişiklik haller vardır. ‘Bilincinde’ bile olmadığımız için “suçlu” hissetmemekteyiz, dolaylı olarak da pür-i pak hayatlarımız sekteye uğrayamadan devam etmektedir…  

Read more