ŞEHİRLER AKILLANIYOR, SİBER RİSK ARTIYOR

Şehirler boyut ve yoğunluk açısından büyümeye devam ederken, gelişen teknoloji şehirleri daha erişilebilir hale getiriyor. Nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının birçok ekosisteme uyarlanması ile birlikte gelişen akıllı şehirler yaygınlaşırken, çeşitli siber riskleri de medyana getirdiğini vurgulayan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, şehirler akıllaştıkça siber risklerden korunmak için 5 öneride bulunuyor.

Read more

DİN, DEVLET VE PAMUK

Din; bireyle yaratan, Allah arasında olan, belki de olması gerekli, öznel alanlardan birisi… Hele de 3 büyük kitaplı din, sayısız mezhep, inanış, ritüeller, inançsızlık örülü 8 milyara yakın insan topluluğu varken. Ülkemizde 83 milyon nüfus, keza onca dinsel çeşitlilik de görülmekteyken…

Read more

NE TAT KALDI NE DE TUZ

Hayatın olağan akışını sürdürebilmek için, asgari müşterekler vardır; maddi/fiziki koşulların yanında, ruhi/psikolojik dengeler de önemlidir. Önemden de öte, öncelikli, elzemdir… Sizin hayatla bağınızı, günlük rutinlerinizi sürdürebilmenizi, hayatın daha çekilebilir kılınmasını, ertesi güne uyanma arzunuzu, dolayısı ile yaşam döngüsünün düzenleyicisi de denebilir…

Read more

“bacılara rezil etmeyin bizi”

Ne yaparsanız yapın da rezil etmeyin bizi, erkekleri. Hani erkeksiniz, yaparsınız, hatta hakkınızdır da üslubuyla yapın, elinize yüzünüze bulaştırmadan, hepimizi karalamadan yapın…

Read more