DİN, DEVLET VE PAMUK

Din; bireyle yaratan, Allah arasında olan, belki de olması gerekli, öznel alanlardan birisi… Hele de 3 büyük kitaplı din, sayısız mezhep, inanış, ritüeller, inançsızlık örülü 8 milyara yakın insan topluluğu varken. Ülkemizde 83 milyon nüfus, keza onca dinsel çeşitlilik de görülmekteyken…

Read more