“SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA PLATFORMU” WEBINAR SERİSİNİN İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

“Sürdürülebilir Gıda Platformu webinar serisinin ikincisi Gıdanın İzlenebilirliği webinarı 28 Ocak’ta gerçekleşti.Herkes için sağlıklı, güvenilir ve daha iyi gıda için bir araya gelmeye devam ediyoruz.


Gıdanın izlenebilirliğinde, gıdaların üretim öncesi ve sonrası tedarik zinciri boyunca veriye ve kayda dayalı sürekli ve detaylı bilgi sağlanması ve tüketiciler ile şeffaf bilgi paylaşımının önemini vurgulayan webinarda; Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Genel Müdürü Sabahnur Demirci, Metro Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, Migros Ar-Ge Merkezi İş Geliştirme Müdürü Ayşegül Özkavukçu yer aldı.Gerçekleşen webinarda değinilen konular arasında güvenli gıdaya olan talebin pandemi ile birlikte artması ve bu dönemde tüketicilerin izlenebilir gıdaya her zamankinden daha fazla önem vermesi ve izlenebilirliğin gıda güvenliğindeki önemi oldu.

İzlenebilirlik olmaz ise gıda güvenliğinden söz edemeyiz!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, izlenebilirliğin en önemli noktası gıda kalitesinin, gıda güvenliğinin ve gıda özgünlüğünün en önemli aracı olmasıdır. Yasal denetimlerde üretim işleme ve dağıtım aşamalarında izlenebilirlik sistemini kullanmanın bir zorunluluk haline geldiğini konuşmasında aktaran Saner, tüketicilerin özellikle Covid19 sonrası bilincinin daha da arttığının altını çizerek, tüketicilerin gıda güvenilirliği olmayan gıdalara değil, denetlenebilir ürünlere yöneldiğini ve bu konuda geliştirdikleri “tedarik zincirinde güven rehberi” projesini aktardı.

İzlenebilirlik çok güçlü bir anahtardır!

Metro Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel izlenebilirliğin izleme ve takip olmak üzere iki bileşenden oluştuğunun altını çizerek; Metro Türkiye olarak özellikle protein açısından değerli olan et, balık ürünlerinde uygulanan izlenebilirlik sistemi ile ilgili çok önemli bilgilere yer verdi. Çiftlikten ve ağdan rafa gelene kadar üretim aşamalarını barkod sistemiyle dijital olarak izleyerek yüzde yüz izlenebilirliği fatura ile müşterilerine sağladıklarını, gıdaların raflara gelene kadar izledikleri yolun hikayelerini tüketicilere aktardıklarını iletti.

Tedarik zinciri kavramı artık sürdürülebilir değer zinciri kavramına dönüştü 

Migros Ar-Ge Merkezi İş Geliştirme Müdürü Ayşegül Özkavukçu Migros olarak meyve-sebze tedariğinde blockchain ile takip sistemleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.Migros mobil uygulamasında taze meyve, sebze ve et yolculuğunun blockchain ile müşterilere sunulduğunu, müşterilerin uygulamadan yararlanarak meyve sebze yolculuğunu QR kod ile görebildiklerini iletti.

İzlenebilirliğin eksiksiz bir şekilde işleyebilmesi için zincirdeki tüm halkaların tam olması gerekmektedir.

Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Genel Müdürü Sabahnur Demirci, verileri kayıt etmenin ve analizinin önemi ile sözlerine başladı.Bu noktada dijital çözüm olarak blockchain teknolojisi üzerine kurulu olan çözümlerinin olduğundan  bahsetti. Dağınık kaynaklardan verinin girilmesi ve bu verinin son tüketiciye kadar ulaştırılması üzerine kurulu bir program kullanıldığı ve ürünün üzerindeki QR kodu okutulduğunda, ürünlerin hangi aşamalardan geçip rafa kadar geldiğinin bilgilerine erişilmesinin mümkün olduğundan bahsederek bu inovasyon sayesinde de ürünün kalitesi ile alakalı son tüketiciye mesaj vermenin mümkün olduğunu iletti.

Bir Cevap Yazın