“SET2022 KONFERANSI”NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Yenilenebilir enerjinin gerekliliği ve sürdürülebilir enerji teknolojileri hakkında bilimsel çalışmaların ortaya koyulduğu Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı, bu yıl Haliç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 19’uncu kez gerçekleştirildi. 16 Ağustos tarihinde İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Saffa Riffat ile Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan “SET2022”de, üç gün boyunca sürdürülebilir enerji üzerine bilimsel yaklaşımlar geliştirildi.

Nottingham Üniversitesi ve Dünya Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Topluluğu (WSSET) işbirliğiyle 19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı (SET2022 – The 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies), 16-18 Ağustos tarihleri arasında Haliç Üniversitesi’nin 5. Levent Kampüsü’nde önde gelen bilim insanları, araştırmacılar, farklı endüstrilerden uzmanlar ve 60’tan fazla ülkenin üniversitelerinden katılımcıları ağırladı. Son teknolojiyi ve bilimi aktaracak olan 8 üst düzey ana konuşmacı ve 20’ye yakın davetli konuşmacının yer aldığı “SET2022”, enerji krizine yol açan kaynaklardan uzaklaşıp yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflerken, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan sorunlara ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin kullanımına gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşım getirildi.

“SET2022”de sürdürülebilir enerji teknolojileri ana teması etrafında yenilenebilir enerji kullanımı, enerji üretimi, enerji verimliliği, karbon ayak izi, düşük karbonlu binalar, enerji malzemeleri, enerji depolama, iklim değişikliği, çevresel etki, enerji dönüşümü, enerji yönetimi, enerji güvenliği gibi konu ve uygulamalar hakkında konuşmalar gerçekleştirildi. Ayrıca enerji kaynaklarının gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması, insana ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilir olacak enerjinin daha çok kişiye etki etmesini sağlamak amacıyla geliştirilen teknik bilgilerin ve araştırma sonuçlarının ortaya koyulduğu konferans, uluslararası alanda önemli çalışmaları katılımcılarla buluşturdu.

Sürdürülebilir enerji teknolojileri, kalkınma ve enerji güvenliği konularında çalışmalarını sürdüren başarılı bilim adamlarını bir araya getirip, yeni bulgu ve deneyimlerin paylaşıldığı 19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı (SET2022)’nda En İyi Bildiri Ödülü ve En İyi Poster Ödülü de takdim edildi. Ödüller; Centre for Energy Research – United International University (Bangladeş), Ecop Technologies GmbH (Avusturya), Indian Institute of Technology Kanpur (Hindistan), University of Nottingham (İngiltere) ve Solar Energy Research Institute, Universiti Kebangsaan (Malezya) adına konferansa katılan yenilenebilir enerji alanında dünyaca tanınan akademisyen ve bilim insanlarına verildi.

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konusunda Türkiye’nin Misyonu da Güçlendirildi

“SET2022” sonuç raporu Prof. Dr. Zafer Utlu ve Prof. Dr. Saffa Riffat tarafından düzenlenen kapanış toplantısında açıklandı. Rapora göre; “Bilim ve akademi dünyasında enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji, enerji depolama ve dönüşüm, düşük karbonlu binalar, mimarî politikalar ve sürdürülebilir şehirler gibi başlıklar altında detaylı yaklaşımların teknolojik dönüşüme ulaşması için gerekli çalışmalar karar vericiler ile paylaşılacaktır. Ayrıca yenilenebilir enerji kullanımının tüm dünyada yaygın hâle getirilmesi için teknolojik çözümlerin, endüstri ile ortak çalışma yapılmasının gerekliliği ortaya koyulmuştur. Bilim insanları ve akademisyenler tarafından bu yılki konferanstan çıkan bilimsel kazanımların, bu alandaki akademik çalışmalara ivme ve farklılık kazandıracağı, bununla birlikte Dünyanın ve Türkiye’nin sürdürülebilir enerji teknolojileri alanındaki misyonunu güçlendireceği görüşü paylaşılmıştır. Ayrıca pandemi sonrası yüz yüze yapılan böyle büyük bir konferansın, Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel görünürlüğüne ve kongre turizmine de katkı sağladığı düşünülmektedir.”

“SET2022” ile ilgili detaylı bilgi için set2022.org, halic.edu.tr/tr ve belirtilen sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

Bir Cevap Yazın