PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?

Devam eden şirketinizin büyümesi ya da yeni bir işe girilmesi durumlarında iyi bir pazar araştırması yapmak çok önemli. Rakiplerinizin neler yaptığını, gelişimlerinin büyüme noktalarını, tercihlerini anlamak çok önemli. Aynı zamanda tüketicilerin ilgi alanlarını bilmek ve potansiyelleri kavramak için de Pazar araştırması yapmak gerekiyor. Peki en doğru pazar araştırması nasıl yapılır?

Öncelikle pazar araştırmasının birincil ve ikincil olarak ayrıldığını bilmek gerekiyor. Birincil Pazar araştırması daha önceden elde edilmemiş verilerin toplanması anlamına gelir. Anket, röportaj gibi çok kullanılan yöntemlerle gerekli katılımların bir araya gelmesi ve verilerin doğru değerlendirilmesi için arşiv oluşturulur.

İkincil pazar araştırmasında ise toplanmış olan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması sağlanır. Şirket içinde tutulan bu kayıtlar, alınan kararların ve atılacak adımların belirlenmesinde büyük etki sağlar.

Pazar Araştırmasında Hangi Sorular Sorulmalı?

  • Ürün ya da hizmet henüz belirlenmemiş ya da eksikliği giderilmemiş hangi soruna çözüm getirmeyi hedefliyor?
  • Potansiyel müşterilerdeki hangi kesim olumlu yaklaşır, hangileri olumsuz tavır alır?
  • Ürün veya hizmetin sürdürülebilirliği mümkün mü?
  • Lojistik alanlar hesaplandı mı?
  • Fayda-maliyet oranı cezbedici mi?

Pazar Araştırmasının 6 Aşaması

Gelişen teknolojik aşamalar ve hızlı süreçler pazar araştırmasını da farklı bir boyuta getirse de aşağıdaki 6 adımı izlemek genel olarak işinizi kolaylaştırır.

Problem Tanımı

Herhangi bir işte, sorunun ne olduğunu anlayabilirseniz, büyük bir kısmı halletmiş olursunuz. Pazarlamanın en iyi yolu öncelikli sorunları tespit etmek ve gerekli arka plan bilgisini toparlamaktır. Bu aşamada verileri ve karar vericileri iyi tanımlamak ve net bir sorun tespit etmeniz gerekmekte.

Soruna Yaklaşım Getirilmesi

Problemlerin tanımlanmasının ardından buna bir yaklaşım getirmek en önemli ikinci adımdır. Yani tam olarak nasıl çözüleceğini bilmeseniz bile vaka incelemesi yapmak, similasyon elde etmek, durumları incelemek ve bunların sonucunda belli bir yaklaşım elde etmek işinizi oldukça kolaylaştıracak.

Araştırma Tasarımı

Araştırma tasarımı daha çok verilerin toparlanması ve detaylandırılması kısmıdır. İlgili hipotezlerin toplanması, farklı soruları doğurması ve uzun vadede doğru kararların alınması için gereklidir. Katılımcıların uygun sorular ve yönlendirmelerle anket ya da örneklemeleri doldurması, hedef kitlenin net bir sonuç elde etmesini sağlar.

Arazi Çalışması ve Veri Toplama

Bu alanda biraz daha özele inmek ve mevcut konuyu derinlemesine incelemek gereklidir. Kişisel bir görüşme olabileceği gibi, saha kuvveti ya da personeli de içerebilir. Alan seçimi, eğitimi, denetimi ve alan kuvvetlerinin değerlendirilmesi, veri toplanma sırasındaki hataların en aza indirilmesini sağlar.

Veri Hazırlama ve Analiz

Artık tüm toparlama sürecinin tamamlanması, verilerin elde edilmesi, gerekli kişilerle görüşülmesinin ardından, analiz kısmına geçilmesi gerekiyor. Veri analizinin sektörlere göre çok farklı yönleri ve teknikleri vardır. Araştırma sürecinde bu veri hazırlama kısımları zaten belirleniyor. Bunun yanında analiz kısmında da sektöre göre değerlendirilmelerin yapılması geçerliliği arttırır.

Rapor Hazırlama ve Sunum

Artık son aşamaya geldiniz! Eldeki tüm verileri, analizler, teknikleri anlamlı bir hale getirmek için rapor hazırlama kısmını tamamlamanız ve yazılı bir rapor haline getirmeniz gerekli. Kalıcı belge olarak sizlere yol göstermesi gereken bu rapor neticesinde artık hazırsınız.

    Bir Cevap Yazın