Özgüven Nasıl Kazanılır?

Kariyer dünyasında da oldukça kritik olan özgüven kazanmanın yollarını merak edenlere…

Özgüven, kişinin kendine güvenmesi, iyi duygular geliştirerek kendini iyi hissetmesi, kendini yeterli bulması ve başarılı görmesi olarak tanımlanıyor. Özgüven önemli bir kişisel özelliktir; yaşamla baş etmemizi ve sorunlarla gerçekçi bir şekilde mücadele etmemizi sağlar ve zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır.

Etrafınızdaki kişilere istemediğiniz bir konuda hayır diyemiyor, ilişkilerinizde sınır koyamıyor, sosyal ortamlarda bulunamıyor, kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyorsanız özgüven eksikliğiniz olabilir. Özgüven eksikliği ise çocuk yaşlarda başlayıp yetişkin dönemde; depresyon ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Özgüven eksikliğinin birçok nedeni olabilir. Bunlardan bazıları:

• Aile tutumları
• Stres
• Ergenlik dönemi sorunları
• Eleştiri
• Başarısızlık
• Psikolojik rahatsızlıklar
• Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik

Özgüveni Düşük Olan Bireylerin Özellikleri

• Özgüven sorunu yaşayan bireyler kendilerini önemsiz, işlevsiz ve değersiz görebilen kişilerdir.
• Depresyon ve kaygı (anksiyete) gibi psikolojik rahatsızlıklara daha açık olabilen bireylerdir.
• Karar almada güçlük çekerler.
• Fiziksel görünüşlerini beğenmezler.
• İçe kapanık ve karamsar olabilirler.
• Eleştirilere karşı alınganlık gösterebilirler.
• Sosyal ortamdan kaçınırlar.
• Düşüncelerini söyleyemezler ve eğer söylerlerse de yanlış anlaşılacağından korkarlar.
• Sıklıkla başkalarına ihtiyaç duyarlar.
• Risk alamazlar.
• Olaylardan çabuk etkilenirler ve çok çabuk umutsuzluğa kapılırlar.

Özgüveninizi Arttırmanın Yolları

• Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmelisiniz.
• Olumlu yönlerinizi keşfetmeli sadece olumsuz yönlerinizle ilgilenmemelisiniz.
• Mükemmel olmaktan vazgeçmelisiniz.
• “Hayır” demeyi öğrenmelisiniz.
• Yaşanan olumsuzluklara sadece duygularınızla yaklaşmamalı mantığınızı da kullanarak hareket etmelisiniz.
• Topluluk içinde duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmeli ve düşüncelerinizin arkasında olmalısınız.
• Her deneyimin sizin için bir ders olduğunu unutmamalısınız.
• Değişime açık olmalısınız.