Okuldayım Aşkım

Eğitim, en temel insan hakkıdır.

Eğitim, en temel insan hakkıdır. Parasız ve bilimsel eğitimin de herkese açık olması, ayırımsız herkesin hakkı olduğu gibi…

Anayasalarda, insan hakları evrensel beyannamelerinde durum böyle geçer. Eğitime herkesin özgürce ulaşması hakkı, kağıt üzerinde var evet de okullarda homofobi/ transfobi/bifoni de var!

Az gelişmiş ülkelerde, başarılı olan herkes, her okula girebilir ya da kazanabilir de bitirebilir mi, sorunsuz bir eğitim hayatı yaşar mı? Garantisi olmayan, cevabı verilemeyen konu tam olarak da bu.

Yönetenler, her alanın olduğu gibi , eğitim- öğretimin, müfredatın şekillenmesinde ; önemli etkendir. Herkesin malumu üzere; biz %99’u Müslüman bir ülkeyiz ve Müslüman mahallesinde salyangoz satılmazmış…

Gayet tabiidir ki salyangoz sattırılmayan mahlede; Lgbti+’ların okullarda olmaları hoş karşılanmayacaktır. Aksi abesle iştigâl olurdu…

Toplumsal baskı, yönetenlerin görüşleri, okullara da yansır idareciler eliyle. Toplumun baskıcı yüzü akran şiddetiyle, okullarda da yer edinir. Gökkuşağı çocuklarının neşesi ve renkleri soldurulmaya çalışılır, çoğunluğa uydurulmaya, hetoronormatif yapıya entegre edilerek yok edilmeye çalışılır.

Müfredatta olmasa bile öğretmenler eliyle ikili cinsiyet sistemi dayatılmaya, homofobik yaklaşımla, eşcinsellik/ transeksüellik/ biseksüellik sapkınlık, hastalık vs şekilde lanse edilerek; nefret veyâhut da tüm fobilerin yeniden üretilip , büyümesine yol açmaktadır.

Kılık- kıyafet yönetmeliği, farklılığın teşhiri, aşağılanması, cinsiyetli tuvaletler… Türlü zorluklar sayesinde; hele de trans kadın/ erkek öğrenciler, iyice örgün eğitimin dışına itilmektedir ! (Yazar da aynı gerekçelerle, eğitimini açık öğretimle tamamlamıştır)

Ergen olmak, hele de Lgbti+ ergen olmanın zorluğunu, gençler örgütlenerek, dayanışarak aşmaya çalışıyorlar. Umut verici! Liseli Lgbti+ her üniversite de kurulan Lgbti+ öğrenci kulüpleriyle varlık bulmaya çalışıyorlar. Önleri açık olsun!

Eğitim de hakkımız. Örgütlenerek alacağız, hapsetmeye çalıştığınız gettolardan çıktık, geliyoruz!

Trans doktor da olacak, mimar da… Her yerdeyiz, alışın!