Kadın Çalışan mı? Almayayım!

Sadece ‘kadın’ olmanın bile kariyere etkileri…

Büyük küçük bütün şirketlerin en önemli problemlerinden biri kadın istihdamı. Şirketlerin belli açıkları olmasına rağmen, erkek ağırlıklı yönetim kadroları kadın çalışan tercih etmiyor. Yetersiz iş gücü, az donanım, saatlere uyum sağlayamama bahaneleri ön planda yer alıyor. Buna karşılık kadın çalışanlar olarak büyük bir şikayet söz konusu olsa da belli noktalarda mobinglerden dolayı çalışmamayı tercih ediyorlar.

Erkek yöneticilerin kadınlar üzerinde uyguladığı mobingler her alanda geçerli. Çok başarılı ve üst düzey makamda yer alan kadınlar da işçi kadınlar da farklı boyutlarda bu muameleye maruz kalıyor. Özellikle büyük şirketlerin görülmeyen katlarında gerçekleşen mobing, psikolojik bir savaş ve caydırma yöntemine dönüşüyor. Kadın çalışan sayısı her ne kadar artış gösteriyor gibi gözükse de mücadeleden vazgeçenlerin sayısı da bir o kadar fazla.

Kadın çalışanlara uygulanan mobing temel olarak psikolojik ve fiziksel olarak uygulanıyor. Psikolojik unsurlar genelde yönetim kadrosundaki başarılı kadınlar için ön planda. Erkek üstünlüğünün savunulduğu maskülen şirketlerde ya da egolara yenik düşülen yönetim algısında kadınların yönetici konumunda olmasını destekleyen şirketlerin sayısı henüz fazla değil. Bu noktada da toplantılarda, değerlendirmelerde kadınların daha düşük performanslarda tutulması ya da olumsuz eleştirilerle karşılaşması, psikolojik mobingi ön plana çıkartıyor ve kadınların pes etmesine sebep oluyor.

Fiziksel mobin de psikolojik kadar önemli. Özellikle taciz konusunda yasalarla çok fazla korunan bir ülke olamadığımız için bu durum daha da önemli hale geliyor. Yurtdışında da kadın çalışanlara yönelik cinsel taciz oranı oldukça fazla. Fazla mesai adı altında fiziksel istismar ortamı yaratmak isteyen maskülen şirketler, herhangi bir durum sonrasında kendini aklamak için çalışanını işten çıkarmayı tercih ediyor. Bu noktada da kadın çalışandan çok erkekler tercih noktası oluyor.

Kadın çalışanların tercih edilmediği ya da sıcak bakılmadığı alanları mühendislik ve teknoloji birimleri olarak genellemek yanlış olmak. Çoğunlukla erkeklerin yapabilecekleri meslekler olarak algılandığından, kadınların başarıları küçümseniyor ya da ön plana çıkartılmıyor. Psikolojik mobing içerisinde de yer alabilecek olan bu durum, kadınların kendilerini iyi hissettikleri alanlarda daha da iyilerini yapacak motivasyonu kaybetmelerine sebep oluyor.

Tüm açılardan bakıldığında, kadınların iş dünyasında tercih konusu olma noktası değişiklik gösterse de erkek patronlar açısından daha uzun bir süreç yaşanması gerekiyor. Özellikle kadın yöneticilerin iş dünyasındaki artışı, gelişimi ve iyileşmeyi daha iyi bir noktada sağlayacaktır. Aynı zamanda fabrikalarda ya da atölyelerde çalışan kadınlar da verimlilik açısından çok daha iyi bir konuma getirdiklerini önümüzdeki süreçte gösterme imkanı bulacak.