İŞVERENLERİN ARADIKLARI YETKİNLİKLER

Gelişen teknoloji ve yeni dünya standartlarında, yetkinlik kavramları ve mesleklere yansıması da değişime uğradı. Beklentilerin sonucunda şekillenen yetkinlik düzeyleri, kavramsal olarak da farklı anlamlar ifade ediyor. Genel olarak yetkinlik; ölçülebilir, geliştirilebilir, öğretilebilir kavramları ifade eder.

Bir konuda yetkin olmak, kurumlar organizasyonların bünyelerindeki yönetim süreçlerini en iyi şekilde kurgulamayı ve dönüşümleri iyi yönetmeyi ifade eder. Bu yüzden yöneticiler, uzun vadeli çalışma arkadaşlarında ve ekiplerinde kendi alanlarında yetkin olmaya önem verirler.

Eski dönemlerde yetkinliğin genel kavramı yaptığı işi çok iyi bilmek ve eğer yönetici pozisyonundaysa ekibine de bunu yansıtabilmek olarak tanımlanabilirdi. Ancak mesleklerin gelişmesi ile birlikte, yetkinliğin barındırması gereken pek çok kavram var. İşverenler de yetkinlik dendiğinde eskiden olduğu gibi işi iyi bilmeye değil, bu yeni kavramlara odaklanıyor.

Gelin işverenlerin yetkinlik dendiğinde aradıklarına birlikte bakalım.

Dayanıklılık: Artan rekabet ve ekipler arası dinamik kurgular neticesinde zorluklarla başa çıkma ve pes etmeme konusunda çok iyi bir durumda olmanız gerekiyor.

Merak: Her şey günlük hatta anlık olarak değişiyor ve güncelleniyor. Bu güncellemelere meraklı yaklaşıp neyin ne olduğunu öğrenmek çok önemli.

Uyum Becerisi: Değişkenlik ve yenilik içerisinde, hem şirkettekilerin hem de rakiplerin davranışlarını ve düşüncelerini yeni koşullara göre düzenleyebilmelisiniz.

İçgörü: Hem ekipler bazında hem de müşteriler bazında bireylerin duygu, düşünce ve hislerini anlamanız gerekiyor.

Duygusal Algı: Mantık ve verileri yönetmek yeni dünyada çok önemli olsa da kurguları doğru yapmak için herkesin duygularını çok iyi okuyup yönetmeniz gerekiyor.

Girişimcilik: Girişimcilik sadece yeni bir iş kurmak demek değildir. Bulunduğunuz şirketteki fırsatları değerlendirmek ve buna göre bir süreç kurgulayabilmek de girişimciliği ifade eder ve işverenler her zaman üretken bir çalışan ister.

Eleştirel Düşünme: Çalıştığınız yerin kuralları ne kadar iyi belirlenmiş olsa da uzun vadede başarı elde etmek için olaylara eleştirel olarak bakıp çözüm önerileri getirmeniz gerekiyor.

Dijital Okur Yazarlık: Dijitalin her şeyini anlamak ve uyarlamak için mutlaka iyi bir dijital okur yazar olmalısınız.

Yetkinlik Nasıl Olur?

Mesleğiyle ilgili bir üniversiteden mezun olmuş olan herkes bu alanda artık çok yetkin olduğunu düşünür. Ancak durum böyle değildir. Özellikle yıllar içinde iyice kötüye giden eğitim sistemi içerisinde temel konuları bile zar zor öğrenirsiniz. Bu yüzden alanınızda yetkin olmak için bakış açınızı eğitiminiz boyunca hep açık tutup, fark yaratacak işler yapmanız

Bir Cevap Yazın