Etkili İletişim Kurma Teknikleri

Hayatın her alanında iletişimin önemi çok büyük…

 İletişim: duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması. Kişilerin birbirlerini anlaması olarak tanımlanıyor. Gün içerisinde birçok insanla iletişim halindeyiz. Gerek günlük yaşamda, gerek iş hayatında iletişimin önemi çok büyük. Kişileri doğru anlamak ve kendimizi doğru ifade edebilmek için etkili iletişim yöntemlerine bir göz atmakta fayda var.

İletişim kurmak için her zaman konuşmamız gerekmiyor. Bazen jest ve mimiklerimizle kurduğumuz iletişim, sözsüz iletişim olarak adlandırılıyor. Günümüzde kitle iletişimi de çok yaygın. Gazetede okuduğumuz ya da televizyonda izlediğimiz bir haber, gün içerisindeki telefon konuşmalarımız, mesajlarımız veya maillerimiz kitle iletişimini oluşturuyor.

En etkili iletişim göz teması kurabildiğiniz, yüz yüze gerçekleşen iletişimdir. Örneğin mesajlaşırken çok yanlış anladığınız bir konuyu yüz yüzeyken daha rahat çözümleyebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin ses tonu, jest ve mimikleri konunun net bir şekilde alıcıya iletilmesinde büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar sonucu iletişimde beden dilinin % 60, ses tonunun % 30, kelimelerin ise % 10 etkili olduğu öne sürülmüş.

Etkili iletişim kurmak için dikkat etmeniz gerekenler ise;

Yüz: Canlı olun. Mümkün olduğunca gülün.

Göz: İnsanların yüzüne bakın. Konuşurken gözlerinizi kaçırmayın, göz teması önemlidir.

Jestler: Jestlerinizin (el, kol vs. kullanımı) sözlerinizle aynı mesajları vermesini sağlamalısınız. Ellerin kenetlenmesi, kolların kavuşturulması, ellerinizin çene hizasında olması durumlarından kaçının. Aşırıya kaçmadan jestlerinizi kullanın.

Baş Hareketleri: Karşınızdaki konuşurken başınızı ara sıra aşağı yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı belli edin.

Duruş: Sizinle konuşan insanlara bakın. Mümkün olduğu kadar çok kişiye ara sıra da olsa bakmaya çalışın.

Temas: Bazı durumlarda yaşı küçüklerle, aynı cins ve sizden daha alt statüde olanlarla bedensel temas kurun.

Konuşma: Ses tonu çok önemlidir. Çok fazla konuşmayın. Toplulukta eşit miktarda konuşun. İyi bir iletişim sağlamayı öğrenmek için etkili iletişim kuran insanların nasıl davrandığını gözlemlemek gerekir. Çünkü onlar ne söylemek istediklerini bilirler, pozitif iletişim kurma yeteneğine sahiptirler, nerede, ne zaman, ne konuşulacağını bilirler, karşı taraftan aldığı mesajları anlarlar. Dikkatlidir, diyalogu tek yönlü sürdürmez. İyi bir iletişim yeteneğiyle insan kendini daha iyi ifade eder iyi ilişkiler kurar. Ayrıca konuşurken karşımızdakinin yüzüne bakmalı ters durmamalıyız.