“Çuvaldızı…” Zamanı

Lgbti+’ların en büyük savaşları; homobiye/transfobiye/ bifoniye karşıdır.

Temelinde nefret , ırkçılık , ayrımcılık yatar. Lgbti+’ların fobilerle hayatı çekilmeze döner, nefes alamaz hâle gelir. Peki, bu fobilere en çok, kimler mâruz kalır ?

Başta translar olmak üzere, efemine gaylar ve elbette açık kimlikli yaşayan bütün Lgbti+’lar. Yukarı da fobilerin bizlerin hayatını , nasıl çekilmeze çevirdiğini , üzerimizdeki baskılarını , genel hatlarıyla çizdim, ajite etmeden …

Şimdi, başka bir kısma geçip, çuvaldızını biraz da kendimize batıralım derim. Şeytanın avukatlığı zamanı! Şöyle ki; sizce Lgbti+’lar içinde fobiler yok mudur, fobikler barınmaz mı?

Cevabınız hayırsa, ‘ötelenenler birbirini ötelemez canım’ diyorsanız; YANLIŞ!

Lgbti+’lar arasındaki kötü çocuklar, tüü kakalar başta translar ve de efemine geylerdir.

Kimse ‘’kötü çocuklarla ‘’, biraraya gelmek, yan yana görünmek istemez. Hele de ‘’mübah gayler, gizli ibneler, ünlümsü ibneler, vs vs ‘’.

Sosyal hayatta olduğu gibi bazı dernek vs gibi yapılanmalarda da ‘mimli gruplar ‘ ötelenmeye, yalnızlığa itilerek her türlü saldırıya açık bırakılmaktadır!

Transların, efemine gaylerin, açık kimliklilerin, yaşayış biçimleri, açık kimlikli olarak yaşamaları, pervasızca davranışları belki de tüm toplumu olduğu gibi içimizdeki fobikleri de ürkütmekte veyâhutta iki yüzlülüklerini yüzlerine vurdukları için mâkbul bulunmamaktadır, kimbilir ki?!

Fobiler, öldürür! Fobiler, insanları yalnızlaştırarak, insanlıktan koparır!

Fobilerden başka, kaybedecek neyimiz var ki?

Yaşam, herkesin yaşamı kutsaldır!