GENLER ÖĞRENCİ BAŞARISINI %70 ETKİLİYOR!

Araştırmacılar bir çocuğun genlerinin, okuldaki uzun vadeli performanslarını bile zekanın ötesinde önemli bir ölçüde etkilediğini buldular.


Geçtiğimiz yıllarda araştırmacılar, okul başarısındaki farklılıkların yaklaşık üçte ikisinin, çocuk genlerindeki farklılıklar ile açıklanabileceğini göstermiştir. Genler sayesinde çocukların ilkokulda, zorunlu eğitimin sonunda ve hatta farklı konularda ne kadar iyi olduklarını etkilediği gösterilmiştir.


Bunu incelemek için, İngiltere’de yapılan Twins Erken Gelişim Çalışmasının bir parçası olan 6.000 çift ikizden oluşan bir grup kullandılar ve test sonuçlarını ilkokuldan zorunlu eğitimin sonuna kadar analiz ettiler. Yeni araştırmaları, ikizlerin eğitim başarısının oldukça istikrarlı olduğunu ortaya koydu: İlkokulda başarılı olan çocuklar, zorunlu eğitimin sonunda alınan GCSE sınavlarında iyi performans gösterdiler.


Neden ikizler kullanıldı?


İkizleri kullanmak, genetik faktörler tarafından açıklanabilecek farklılıkların oranını tahmin etmemizi sağlar. Tek yumurta ikizleri genlerinin %100´ünü paylaşırken, çift yumurta ikizleri diğer kardeşler gibi insanlar arasında farklılık gösteren genlerin ortalama %50´sini paylaşırlar. Eğer tek yumurta ikizlerinin okul başarısı gibi çift yumurta ikizlerine göre belirli bir özelliğe daha benzerlerse, bunların genlerinden etkilendiğini söyleyebiliriz.
İkizler arasındaki başarı yakınlığındaki stabilitenin yaklaşık %70´inin genetik faktörler tarafından açıklandığını, %25´inin de aynı ailede büyümek ve aynı okula devam etmek gibi ikizlerin paylaşılan ortamından sorumlu olduğunu bulmuşlardır. Geri kalan %5, farklı arkadaşlar veya farklı öğretmenler gibi paylaşılmayan çevreleriyle açıklandı. İlkokul ve ortaokul arasında notların arttığı veya düştüğü eğitimsel başarıda bir değişiklik olduğunda, bunun büyük ölçüde ikizler tarafından paylaşılmayan çevresel faktörler tarafından açıklandığını gördüler.


Zeka mı, genler mi?


Çocukların okuldaki zamanlarındaki sürekliliğinin sürekliliği üzerindeki genlerin bu önemli etkisinin zeka ile açıklanabileceğini düşünmek mantıklı olabilir. Ancak genlerin etkisinin önemli olduğunu (yaklaşık %60 oranında) zekayı hesapladıktan sonra bile, çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca ikizler tarafından alınan birkaç sözel ve sözel olmayan testler sayesinde buldular.
Bunun gibi ikizler üzerinde çalışma tahminleri bize geniş insan gruplarındaki özellikleri anlatabilirken, son bilimsel gelişmeler genlerin birey üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi vermektedir. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) adı verilen eğitim yoluyla elde edilen genetik varyantların tanımlanmasında önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu çalışmalar, belirli özelliklerle ilişkili genetik belirteçleri işaret etmektedir. Bununla birlikte, her genetik marker okul performansındaki bireysel farklılıkların çok küçük bir kısmını (% 0.1´den az) açıklamaktadır.


GWAS çalışmalarında bulunan genetik belirteçlerin yerine genom çapında bir "poligenik skor" hesaplaması için daha güçlü bir yöntem geliştirilmiştir. Bu puan, artan bir doğruluk düzeyiyle, birbiriyle ilgisi olmayan insanlar için bir özellikteki (okul başarısı gibi) varyansı tahmin etmek için kullanılmaktadır.
Gelecekte, poligenik skor tahmini, belirli mahallelere, aileye ve okul özelliklerine maruz kalma gibi çevresel risklerin tahmini ile birlikte, yaşamın çok erken dönemlerinde eğitim sorunları olan çocukları tanımlamak için bir araç sağlayabilir. Daha sonra bunun dışında bireyselleştirilmiş öğrenme programlarıyla da sağlanabilir. Örneğin, doğuştan DNA testleri sayesinde okuma problemlerinin üstesinden gelebilmek için genetik risk altındaki çocukları tanımlamak ve erken müdahale sağlamak için kullanabiliriz. Önleyici müdahalelerin yaşamın erken aşamalarında daha fazla şansı olduğu için, poligenik skorların büyük bir gücü bulunmaktadır. Ayrıca bu skorlar doğumda ve aynı zamanda yaşamın en erken dönemlerinde muhtemelen en çok mücadele edecek olan çocuklara yardımcı olabilecektir.

 

Etiketler:
PAYLAŞ : Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Pinterest'te paylaş Linkedin'de paylaş Tumblr'da paylaş

Bültenİmİze abone olun

KAYDOL